woensdag 29 mei 2013

Get Chromium

Google Chrome is de door Google gepropageerde webbrowser die vooraan loopt in de ondersteuning van moderne webstandaarden.

Chromium is het open-source equivalent ervan en biedt een aangename browse-ervaring maar zonder de door Google toegevoegde extra's die wel in Chrome aanwezig zijn. De delen van Chrome die open-source zijn , worden door Google gepubliceerd als Chromium. Die resulteert in een webbrowser die je kunt gebruiken op Windows, Mac of Linux.

zondag 26 mei 2013

Degelijk een backup scripten met Robocopy


Robocopy is een handig Windows-tooltje dat ideaal is om een backup te maken van een of meer mappen naar een andere locatie. Je kunt een kopie maken in "mirror"-mode, dat wil zeggen dat de doelmap precies de bronmap weerspiegelt. Hierbij kunnen ook bestanden en mappen verwijderd worden op de doellokatie wanneer deze niet (meer) in de bron voorkomen. Robocopy vergelijkt de bronlokatie en de doellokatie met elkaar en is slim genoeg om uitsluitend gewijzigde bestanden te kopieren. Je kunt ook bestanden of mappen uitsluiten voor kopieren als je wilt. Dit alles laat zich goed scripten en is dus geschikt om te worden uitgevoerd op gezette tijden vanuit Geplande taken (scheduled jobs).